Krok za krokem

Program je již ukončen a bude spuštěn v říjnu 2015

Krok za krokem programem Czech-us plavčík

1. Registrujte se do programu W&T – Plavčík. Nezapomeňte uvést, odkud jste se o nás dozvěděli.


2. Po registraci obratem obdržíte email s přesnými instrukcemi a heslem ke svému klientskému účtu na našich stránkách. Registrace je do okamžiku podepsání smlouvy zcela nezávazná.


3. Účastníte se prekurzu, jehož součástí jsou plavecké testy a pohovor v anglickém jazyce.
Termín: listopad 2013 – duben 2014


4. Podepisujete programové smlouvy, které naleznete na svém Czech-us účtu. Po obdržení smluv Vám vystavíme fakturu na účastnický poplatek.


5. Vybíráte si zaměstnavatele a absolvujete s ním Skype pohovor.
Termín: prosinec – květen


6. Po úspěšném absolvování prekurzu absolvujete kurz plavčíka. Kurz plavčíka většinou fakturujeme společně s účastnickým poplatkem.
Termín: leden – květen 2014


7. Na začátku programu Vás vložíme do databáze vízového sponzora. Po vyřízení všech vstupních administrativních náležitostí bude vaše aplikace odeslána vízovému sponsorovi do USA. Následně bude vystavena faktura na programový poplatek, která je splatná do 14 dnů. Upozornění: Dokud nebude uhrazen poplatek vízovému sponsorovi, nebude Vám vystaven formulář DS-2019 nezbytný pro udělení víz.


8. Po obdržení formuláře DS-2019 společně s vámi sjednotíme všechny podklady pro získání J1 víz a pomůžeme Vám s vyplněním aplikačního formuláře pro návštěvu Americké ambasády v Praze.
Termín: duben – červen


9. Rezervace letenky a návštěva ambasády.


10. Předodletová orientace, která je povinná pro všechny účastníky programu Work & Travel USA.
Termín: květen – červen


11. Obdržení J1 víz a odlet do USA!
Termín: květen – červen


12. Po příletu do USA provedete validaci do systému SEVIS. Nedodržení této povinnosti může vést až ke zrušení víz.


13. Po návratu do ČR vyplníte reportu o návratu a předáte dokumenty potřebné k vrácení daní společnosti PROTAXREFUND.