Specifikace kurzu českého plavčíka

Jen u nás si můžete po kurzu amerického plavčíka dodělat toho českého… a to ZDARMA 🙂 Více zde.


Záchrana hodem kruhu na kurzu plavčíka

Absolvování kurzu českého plavčíka znamená, že můžete bez problémů pracovat na plavčických pozicích v ČR a získat tak užitečný přivýdělek. Kurzu českého plavčíka se mohou zúčastnit prvoúčastníci i účastníci kurzů plavčíka z předchozích let.

Cena [nahoru]

Celý kurz českého plavčíka je pro všechny účastníky programu Work and Travel USA zcela ZDARMA. Nic nedoplácíte.

Zjednodušený postup získání osvědčení českého plavčíka [nahoru]

 • Absolvujete kurz Lifeguardingu dle standardů ARC ve vybraném termínu – obdržíte certifikát ARC
 • Absolvujete s námi dodatečných 15 hodin technik, které se odlišují od amerického plavčíka
 • Pošlete nám emailem nebo předáte osobně doklad o odpracování 25 hodin formou řízené (supervised) praxe z USA
 • Obdržíte osvědčení o rekvalifikaci na pozici plavčíka dle českých předpisů

Z čeho se skládá kurz českého plavčíka? [nahoru]

 • Potápění s ABC (ploutve, šnorchl, maska)
 • Zdokonalování plaveckých technik
 • Technika tažení tonoucího, narovnání tonoucího
 • Osvobozovací techniky
 • Vytažení tonoucího z bazénu svépomocí
 • Záchranářské pomůcky pro otevřenou vodu
 • Podezření na poranění páteře
 • Využití základních záchranářských plavidel
 • Vodní záchranářství v ČR
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a legislativa
 • Didaktika plaveckých způsobů
 • Potápění – základní poznatky o výbavě potápěče a aspektech potápění
 • Základy hydrologie stojatých a tekoucích vod
 • Technické vybavení bazénu, správa a údržba
 • Základní znalosti vázání uzlů

Vstupní testy první den [nahoru]

 • plavání pod vodou 25m
 • plavání 400m
 • test znalostí z kurzu Bloku 1 – Plavčík ARC

Závěrečné testy [nahoru]

 • každý účastník bude hodnocen průběžně
 • plavání 400m (prvních 200m do limitu 4 minut)
 • plavání pod vodou 25m a sebrání 3 puků ze dna bazénu v závěrečném úseku
 • předvedení vybraných záchranných technik, vytažení z bazénu
 • 200 m tažení tonoucího
 • 50 m se záchranou tonoucího v hloubce na 25 m a tažení zpět do 1:30 minut
 • praktická zkouška z KPR (CPR)
 • písemný test z teoretické části bloku 2
 • plavání 100m s ABC s podplaváním
 • vylévání vody z masky
 • test z uzlů

Pomůcky, upozornění a dotazy [nahoru]

Pomůcky: vyjma pomůcek používaných v Bloku 1, je zapotřebí počítat se zajištěním ABC pro potápění.

Upozornění: Kurz českého plavčíka je poměrně fyzicky náročný, doporučujeme všem se na něj plavecky připravit a zopakovat si náplň z Bloku 1 (kurz amerického plavčíka).

Dodatečné dotazy prosím směřujte ke garantovi kurzu – jindrich.josifek@czech-us.cz.

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů