Výhody studia v zahraničí – informace pro rodiče

Vážení a milí rodiče,

dnes se na vysoké školy v České republice hlásí mnohem více studentů, než v minulosti. Jen pro představu, v roce 1990 studovalo vysokou školu cca 113.000 studentů, zatímco v roce 2004 už jich bylo bezmála 350.000 (zdroj: MŠMT). To výrazně zvyšuje konkurenci při hledání pracovních míst po ukončení studia. Pro studenty je dnes tedy velice důležité mít přidanou hodnotu pro potenciální zaměstnavatele a nabídnout více než ostatní.

České vysoké školy, stejně jako v jiných zemích, nabízí studentům možnost vycestovat do zahraničí prostřednictvím programu ERASMUS. Tento program studentům umožňuje absolvovat maximálně dva semestry na zahraniční vysoké škole. Jedná se o v současnosti velice populární program a stal se tak pro potenciální zaměstnavatele téměř samozřejmostí, tudíž jeho přidaná hodnota pro absolventa se výrazně snižuje.

Možností pro zlepšení pozice studenta na českém trhu práce je absolvovat celé vysokoškolské studium v zahraničí, což už je dnes pro mnohé nadnárodní firmy jedno z kritérií při náboru na absolventské pozice. Momentálně v zahraničí studuje zhruba 5% českých vysokoškoláků a toto číslo stále roste (zdroj: MŠMT).

Určitě Vás napadá, že studium v zahraničí musí být nákladné, ale pravdou je, že student je schopný se o náklady postarat sám. V některých zemích jako je například Dánsko se neplatí žádné školné, ve Velké Británii či v Holandsku pak existují státní půjčky, které školné plně pokryjí, a student se tak stará pouze o náklady na život, které překvapivě nejsou o tolik vyšší než v České republice. Ve zmiňovaných zemích studenti mohou bez problému při studiu pracovat a pokrýt si tak náklady, často jsou jim k dispozici také štědré vládní granty.

Nad studiem v zahraničí je v každém případě třeba uvažovat jako o investici, která se Vašemu synovi či dceři mnohonásobně vrátí. Studenti častokrát v dané zemi po studiích zůstanou a začnou pracovat. Dveře se jim otevřou také do jiných zemí díky mezinárodnímu titulu v angličtině, který získají. Pro porovnání uvádíme průměrné roční nástupní platy absolventů ve vybraných zemích:

S každým vysokoškolským studiem je samozřejmě spojeno také přijímací řízení. Uchazeči musí poskytnout požadované dokumenty, prokázat znalost angličtiny a splnit určité podmínky. S tím vším umíme pomoci a nemusíte se tedy obávat, že by cokoliv ztroskotalo na špatně vyplněné přihlášce, nekvalitně vypracovaném motivačním dopisu či promeškaném termínu. Se studiem v zahraničí máme sami zkušenost, a proto v tom „umíme chodit“. Navíc, se všemi partnerskými univerzitami spolupracujeme napřímo, tudíž pro Vás máme vždy ty nejčerstvější informace z každého kampusu a kontakty na tamní české studenty.

Neváhejte se na nás proto obrátit s jakýmkoliv dotazem či žádostí o pomoc s přihláškou ke studiu v zahraničí. Jsme tu pro Vás!

Lucie Horníková
Manažerka programu Studium VŠ v zahraničí

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů