Přidaná hodnota studia v Holandsku

Studium v Nizozemí má v sobě vysokou, velmi vysokou přidanou hodnotu, která spočívá zejména v těchto prvcích:

  • Široká nabídka oborů, které lze studovat v anglickém jazyce. Máte unikátní možnost studovat bakalářský (B.A.) i magisterský (M.A.) stupeň.
  • Holandsko je známé špičkovým vysokoškolským systémem, které se opírá o kvalitní technické zázemí nemající v Evropě obdoby.
  • S holandským vzděláním budete vyhledávanou osobou na trhu práce všude na světě.
  • 12 holandských univerzit se pravidelně umisťuje v první dvoustovce hodnocení všech vysokých škol světa. Tímto se řadí na třetí místo v celosvětovém měřítku, hned za USA a Velkou Británii.
  • Prestižní mezinárodní prostředí – v Holandsku studují desítky tisíc mladých lidí z celého světa
  • Interaktivní formy vzdělávání založené na týmové spolupráci
  • Problem-Based Learning System (PBL) – tj. metoda zaměřená na studenty, kde se studenti učí o předmětu díky praktickému řešení nastavených situací.

Holandský vzdělávací systém

Bachelor Degree – 3 – 4 letý studijní program, po jehož absolvování student získává prestižní mezinárodní titul B.A.

Master Degree – 2 letý studijní program, po jehož absolvování student získává prestižní mezinárodní titul M.A.

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů