Dánský vzdělávací systém

Dánsko je jednou z mála zemí, která se rozhodla následovat poselství Jana Ámose Komenského – škola hrou. Díky tomu má dánský vzdělávací systém určitá specifika, z nichž nejpodstatnější jsou:

  • možnost kombinace jednotlivých oborů a programů podle Vašich představ a očekávání
  • studium je velice interaktivní, kombinuje nejmodernější vzdělávací metody a techniky za účasti špičkových profesorů
  • ojedinělý přístup ze strany učitelů – učitelé jsou velice přátelští a každý student má svého koordinátora
  • výuka využívá moderních informačních technologií
  • jednotný kreditový systém ECTS – body získané v Dánsku Vám mohou uznat univerzity z celé EU
  • práce na projektech v malých skupinkách
  • možnost výměnného studijního programu, naprostá většina oborů umožňuje odbornou pracovní stáž

Stupně univerzitního studia v Dánsku

Dánský vzdělávací systém

Systém univerzitního vzdělání v Dánsku je vysoce propracovaný, je rozdělen do 3 úrovní:

AP Degree (Academy Profession level) je 2 roční studium, které se skládá ze 4 semestrů. Po ukončení programu obdrží absolvent certifikát z daného oboru. Následně může pokračovat a přihlásit se na bakalářské studium, které trvá 1 a půl roku.

TOP-UP Bachelor Degree je 1,5 roční program, který je pokračováním AP studia nebo studia v podobném oboru. Po ukončení student získává prestižní mezinárodní titul, po kterém může pokračovat v magisterském studiu.

Bachelor Degree – některé univerzity v Dánsku nabízejí studium bakalářského stupně v jednom cyklu. Jeho délka je obvykle nastavena na 3,5 roku.

Master Degree – magisterské studium v Dánsku je považováno za velmi prestižní a obtížné. Absolventi magisterského studia v Dánsku jsou odborníky ve svém oboru, kteří jistě naleznou místo na velmi zajímavých pozicích.

Navštivte nás nový interaktivní web www.studujvdansku.cz.

Studujvdansku.cz

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů