O programu (Archivováno)

Stránka byla archivována. Informace na této stránce nejsou nadále aktuální. Můžete se zúčastnit programů, které jsou uvedeny v hlavním menu a nebo nás kontaktovat ohledně dostupnosti programu.

Program Střední škola v USA – High school USA

Prostřednictvím společnosti Center for Cultural Interchange (CCI) zajišťujeme vízový a asistenční servis pro účastníky programu Střední škola v USA (podle terminologie vlády spojených států, je program pojmenován – Academic Year and Semester programs in the USA). Naše agentura bude organizačně zařizovat proces aplikace každého studenta do programu vedoucí k získání dokumentu DS2019 od CCI. Tento dokument je nutnou podmínkou pro udělení studentských víz J-1 ambasádou Spojených států. Platnost J-1 víz v programu High school USA je 5-10 měsíců, dle zvolené varianty programu. Po vypršení platnosti víz je nezbytné vrátit se zpět do ČR vyjma situace, kdy rodiče nebo hostitelská rodina cestují se studentem po Spojených státech.

Zájemce o účast v programu High school USA musí:

 • být student střední školy mimo poslední ročník
 • být ve věku 15-18 let (datum narození musí být v rozmezí 10.3.1993-1.8.1996)
 • získat 45 bodů z testu anglického jazyka (SLEP)
 • mít dobré studijní výsledky (známky 4-5 na vysvědčení nejsou zpravidla akceptovány, z AJ nelze mít horší známku jak 3 za předchozí 3 roky)
 • dle požadavků CCI být nekuřák

Varianty programu High school USA:

1) ‘Year program’

 • délka programu – cca 10 měsíců
 • přihlášky lze podat do 31.3. 2011 (příhlášky podané po tomto datu budou akceptovány jen vyjímečně)
 • trvání programu – od poloviny července/začátek září do poloviny června

2) ‘Semester program’

 • délka programu – cca 5 měsíců
 • přihlášky lze podat do 31.3. 2011 pro zimní semestr (příhlášky podané po tomto datu budou akceptovány jen vyjímečně)
 • přihlášky lze podat do 12.9.2011 pro letní semestr (příhlášky podané po tomto datu budou akceptovány jen vyjímečně)
 • trvání programu – zimní semestr – od poloviny července/začátek září do poloviny ledna
 • trvání programu – letní semestr – od poloviny ledna do poloviny června

Hostitelské rodiny:

Výběr Hostitelských rodin je dlouhodobý proces, kdy každá rodina prochází intenzivním screeningem CCI a musí předložit celou řadu referencí (mimo jiné musí předložit čistý výpis z rejstříku trestů pro všechny členy rodiny ve věku nad 18 let). Hostitelská rodina může být bezdětná, mít jedno či více dětí, neúplná s jedním nebo více dětmi, ale i jednočlenná (v tomto případě je vyžadován souhlas s umístněním). Hostitelská rodina může bydlet v apartmánu, kondomíniu nebo rodinném domě, který může být lokalizován ve městě, na předměstí nebo na venkově. Sdílení pokoje je povoleno jen u dětí hostitelské rodiny stejného pohlaví jako daný student.

CCI nediskriminuje studenty ani hostitelské rodiny co se náboženství, národnosti nebo rasy týče. Není možné v žádném případě ovlivnit výběr hostitelské rodiny, etnický původ rodiny, rasové složení rodiny nebo náboženského vyznání. Stejně tak není možné ovlivnit výběr regionu v němž rodina žije nebo výběr školy, kterou bude student v místě navštěvovat. Student musí být tedy přípraven akceptovat umístnění do jakékoli hostitelské rodiny kdekoli na území USA.

CCI si vyhrazuje právo na umístnění studenta do hostitelské rodiny a případně i změnu hostitelské rodiny v průběhu programu. Náklady spojené s dopravou k nové hostitelské rodině hradí student, pokud tato změna je způsobena jeho chováním nebo na jeho žádost. CCI je zodpovědná za náklady přepravy jen v tom případě, kdy změna hostitelské rodiny je z důvodů vzniklých uvnitř rodinných poměrů (ztráta zaměstnání rodičů, rozvod…).

Varianty zajištění hostitelské rodiny:

1) Unguaranteed Option

 • Negarantovaná varianta programu střední škola v zahraničí bude fungovat stejně jako tento typ programu v předešlých letech. Pouze s výjimkou odebrání přihlášky z programu ze strany CCI, pokud se studentovi nepodaří najít odpovídající hostitelská rodina a škola do 31.8.2011. Pokud se tak stane, studentovi nebude účtován žádný dodatečný poplatek za zrušení programu. Student by však měl mít připravenou náhradní verzi přihlášení se na střední školu.

2) Guaranteed Option

 • Tato verze programu studentovi garantuje umístění na veřejné nebo soukromé škole v USA a nalezení vhodné hostitelské rodiny. Nemůže se stát, že by student nebyl umístěn.

Varianty zajištění hostitelské rodiny byly nově zavedeny ze strany CCI z důvodů dopadů ekonomické krize na americké rodiny a školy. Jelikož se snížil počet rodin a škol, které poptávají mezinárodní studenty na výměnné programy, je zajištění umístění v porovnání s předešlými roky značně stíženo.

Střední škola v USA:

Střední školy v USA jsou v některých ohledech podobné těm v ČR. Přesto je třeba se připravit na jisté odlišnosti, např. dojíždění do školy školním autobusem, délka jednotlivých vyučovacích hodin, způsob vybírání předmětů, hodnocení studentů, vedení vyučování…). Americké střední školy zpravidla neumožňují výměnným studentům absolvovat maturitní zkoušky. Obvykle umístní studenty bez ohledu na věk a předešlé studium do 3. ročníku (11th grade – Junior).

Zvláštní požadavek na umístnění (Special Request):

Ačkoli CCI odrazuje studenty od zvláštních požadavků na umístnění z důvodů zkomplikování umístněnky, je možné je v rámci příhlášky do programu podat. CCI zvláštní požadavek posoudí, nemůže je však garantovat. Pokud CCI přistoupí na zvláštní požadavek daného studenta, bude účtovat za každý tento požadavek zvláštní poplatek.

Zvláštní požadavek na umístnění lze podat pouze v rámci originálu přihlášky do programu a týká se výběru 3 států z určité skupiny vyjma Aljašky a Hawaie, hostitelské rodiny určitého náboženského vyznání nebo určitých zájmů studenta. Zvláštní požadavek nelze v žádném případě klást na sportovní zaměření školy, maturitní zkoušky ve škole nebo určitou hostitelskou rodinu. Jestliže CCI nebude schopna požadavek splnit do dvou měsíců od přijetí přihlášky do programu, může student zrušit účast v programu za příslušných storno poplatků (poplatek za zvláštní požadavek bude plně refundován). Jinak bude student volně převeden do standardní varianty programu bez zvláštních požadavků při aplikování standardních programových poplatků.

Přehled skupin států, ze kterých lze vybírat:

 • Southeast: Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee
 • South: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas
 • West: Arizona, Nevada, Oregon, Washington
 • Midwest: Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio,Wisconsin, West Virginia
 • Mid-Atlantic: Delaware, Washington DC, Maryland, Virginia
 • Northeast: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey,New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont
 • Rocky Mountains: Colorado, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico,North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming
 • Alaska
 • California
 • Hawaii


Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů