Krok za krokem (Archivováno)

Stránka byla archivována. Informace na této stránce nejsou nadále aktuální. Můžete se zúčastnit programů, které jsou uvedeny v hlavním menu a nebo nás kontaktovat ohledně dostupnosti programu.

Střední škola v USA

1. Prvním krokem je online registrace na našich internetových stránkách s výběrem ‘Střední škola’. Po registraci ihned mailem dostanete heslo ke svému klientskému účtu na našich stránkách.
2. Obratem od nás obdržíte email se vstupními informacemi o programu a jak postupovat dále. Zároveň obdržíte přístup k přihlášce do programu a smlouvu o zajištění účasti na programu Sřední škola v USA (více informací naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách). Přihlášku do programu společně se smlouvami vyplníte dle návodu a zajistíte si další programové náležitosti (pas, 5x pasové foto, foto album…). Rozhodnete se, jakou variantu umístění do hostitelské rodiny upřednostníte – zda garantované umístění nebo negarantované.
3. Zúčastníte se prvního možného termínu Orientační schůzky – Interview s námi. Absolvujete test z AJ – SLEP.
4. Po úspěšném absolvování pohovoru a podepsání smluv vám bude vystavena faktura za naše služby.
5. Po vyřízení všech administrativních náležitostí a provedení úhrady faktury za naše služby bude vaše složka odeslána na centrálu CCI.
6. CCI přezkoumá vaši programovou přihlášku zpravidla ve lhůtě 15 dnů. Pak jí zpracuje a vaše údaje bude distribuovat jednotlivým CCI Area Representatives (lokálním zástupcům v USA) a ti následně všem potenciálním hostitelským rodinám. Nalezení hostitelské rodiny může být dlouhodobý proces. Nejpozdější termín umístnění k hostitelské rodině je dle regulace U.S. Department of State 31. srpen 2011 pro podzimní Semester a Year program a 15. leden 2011 pro jarní Semester program. Ihned po nalezení vhodného umístnění pro studenta k hostitelské rodině bude dotyčný student vyrozuměn a obdrží jméno, adresu a telefon na hostitelskou rodinu, kód nejbližšího letiště, název střední školy, do které bude docházet a další důležité informace týkající se umístnění.
Upozornění: odmítnutí umístění ke konkrétní hostitelské rodině může vést ke zrušení studenta na účasti v programu a bude účtován storno poplatek.
Přibližně 8 týdnů před vaším odletem do USA nechá CCI vystavit formulář DS-2019 (nezbytný dokument pro žádost o studentská víza na americké ambasádě). Následně vystaví fakturu za poskytnuté služby s programovým poplatkem.
Upozornění: Dokud nebude uhrazen poplatek CCI, nebude vám vystaven formulář DS-2019 nezbytný pro udělení víz.
8. Účastníte se předodletové orientace a obdržíte publikaci Průvodce pro účastníky programu a další materiál s užitečnými informacemi. Předodletová orientace slouží k seznámení studenta se základními aspekty jejich pobytu v USA (pravidly, kulturními rozdíly, pojištěním, otázkami víz, finanční odpovědnosti, poradenstvím, řešením problémů…)
9. Zabookujete si letenku přímo do místa, kde vás bude čekat váše hostitelská rodina. Je nezbytné přiletět na nejblizší možné letiště dle zaslaného Airport kódu minimálně týden před začátkem školního roku. Na svém klientském účtu vyplníte informace o vašem odletu.
Upozornění:
  • Školní rok může začínat v jiný termín než jak je tomu v ČR.
  • Náklady spojené s letem a cestou k hostitelské rodině včetně stravy, taxi služeb, jiné než CCI dopravy a přenocování hradí student. CCI zajišťuje a hradí pouze převoz z nejbližšího letiště k hostitelské rodině.
  • Letenka musí být dle regulace U.S. Department of State a U.S. Department of Homeland Security zpáteční.
  • Odlet z USA zpět do ČR je třeba zarezervovat na termín ne více jak 7-10 dnů od data ukončení školního roku. Výjimku tvoří situace, kdy student následně cestuje po území Spojených států v doprovodu svých nebo hostitelských rodičů. Studenti mohou cestovat po ukončení školního roku i bez doprovodu rodičů, nicméně nebude se na ně již vztahovat zdravotní pojištění sjednané CCI a nebudou nadále zaštítěni ze strany CCI jako účastníci programu.
10. Poštou nebo osobně v naší kanceláři od nás obdržíte formulář DS-2019, nezbytnou součást žádosti o udělení víz.
11. !!Zaregistujete se do systému SEVIS!!, uhradíte poplatek 180 USD pomocí vaší kreditní či debetní karty a vytisknete si formulář I-901 (SEVIS receipt – potvrzení o uhrazení registračního SEVIS poplatku). Toto elektronické potvrzení slouží k žádosti o vísa na americké ambasádě. Originál tohoto dokumentu obdržíte také na vaši adresu uvedenou v registraci.
12.   Jakmile obdržíte formulář DS-2019 navštívíte internetové stránky americké ambasády. Vyplníte elektronicky formulář DS-160 dle návodu, který vám pošleme emailem a následně si vytisknete confirmation (potvrzení).  Následně si pomocí confirmation number domluvíte termín pohovoru (Schedule Appointment). V daný termín zaplatíte poplatek za vyřízení víz a poplatek za kurýra, který vám je přiveze a absolvujete pohovor. 
     13. Odlétáte do USA.
     14. Cestujete ke své hostitelské rodině. Doporučujeme kontaktovat CCI zástupce nebo hostitelskou rodinu několik hodin před příjezdem do stanoveného místa, pokud cestujete po vlastní ose.
15. Setkáváte se svou hostitelskou rodinou a případně i s místním zástupcem CCI (CCI Area Representative). Od místního zástupce CCI obdržíte Identifikační kartu studenta.
16. Do dvou týdnů po příletu do USA bude CCI Area Representative pořádat In-country Orientation pro všechny účastníky programu v dané oblasti.
17. CCI Area Representative bude studenta průběžně kontaktovat a diskutovat s ním jednotlivé otázky jeho pobytu v USA. Zároveň bude vypracovávat tzv. Progress Reports (průběžná hodnocení v termínech listopad/prosinec, březen/duben, červen/červenec) v nichž bude hodnotit pobyt studenta v USA.
18. Provedete SEVIS validaci do 7 dnů po vašem příletu do USA. Nedodržení této povinnosti může vést až ke zrušení vašich víz!!!
19. Přejeme vám všem krásný pobyt v USA!!!

 

 

Bankovní spojení pro CCI programový poplatek:
 Číslo účtu: 212260138/0300 Adresa banky: Účet vedený na jméno:
 IBAN: CZ65 0300 0000 0002 1226 0138 ČSOB Banka a.s. Czech-us v.o.s.
 Swift kód: CEKOCZPP Nám. Republiky 7 Senovážné nám. 23
 Variabilní symbol: číslo faktury 121 11, Praha 1 110 00, Praha 1

 

Upozornění:

1. ke každé proběhlé platbě vyžadujeme kopií o uhrazení

2. naše komunikace probíhá od data Vaší registrace až do Vašeho návratu z USA. Po vašem návratu Vás bude čekat již jen malá administrativní záležitost a to vyplnění on-line formuláře Report of return pro CCI a americkou ambasádu

3. pro uplatnění nároku na levnější poplatek (dle ceníku) za námi poskytnuté služby, musí jejich uhrazení proběhnout k danému datu (také viz smlouvy)

 

 

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů