Krok za krokem (Archivováno)

Stránka byla archivována. Informace na této stránce nejsou nadále aktuální. Můžete se zúčastnit programů, které jsou uvedeny v hlavním menu a nebo nás kontaktovat ohledně dostupnosti programu.

Střední škola v zahraničí

      1. Prvním krokem je online registrace na našich internetových stránkách s výběrem ‘Střední škola v zahraničí’. Po registraci ihned mailem dostanete heslo ke svému klientskému účtu na našich stránkách.

      2. Obratem od nás obdržíte email se vstupními informacemi o programu a jak postupovat dále. Stáhnete si přihlášku do programu Sřední škola v zahraničí (více informací naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách). Přihlášku do programu společně se smlouvami vyplníte dle návodu a zajistíte si další programové náležitosti (pas, 5x pasové foto, foto album…).

      3. Zúčastníte se prvního možného termínu Orientační schůzky – Interview s námi. Absolvujete test z AJ – SLEP (minimálně musíte získat 50 bodů)

      4. Po úspěšném absolvování pohovoru a podepsání smluv vám bude vystavena faktura za naše služby.

      5. Po vyřízení všech administrativních náležitostí a provedení úhrady faktury za naše služby bude vaše složka odeslána na centrálu STS. Dokumenty potřebné k odeslání Vaší složky na centrálu STS jsou vyplněná přihláška, osvědčení o zdravotní způsobilosti, reference od vyučujícího, kopie rodného listu/pasu, rodinná fotografie a dopis od rodičů.

      6. STS přezkoumá vaši programovou přihlášku. Pak jí zpracuje a vaše údaje bude distribuovat jednotlivým lokálním zástupcům a ti následně všem potenciálním hostitelským rodinám. Ihned po nalezení vhodného umístnění pro studenta k hostitelské rodině bude dotyčný student vyrozuměn a obdrží jméno, adresu a telefon na hostitelskou rodinu, kód nejbližšího letiště, název střední školy, do které bude docházet a další důležité informace týkající se umístnění.Upozornění:   odmítnutí umístění ke konkrétní hostitelské rodině může vést ke zrušení studenta na účasti v programu a bude účtován storno poplatek.

      7. Účastníte se předodletové orientace a obdržíte publikaci Průvodce pro účastníky programu a další materiál s užitečnými informacemi. Předodletová orientace slouží k seznámení studenta se základními aspekty jejich pobytu v zahraničí (pravidly, kulturními rozdíly, pojištěním, otázkami víz, finanční odpovědnosti, poradenstvím, řešením problémů…)

      8. Pokud se chystáte vyjet do země, se kterou má Česká republika vízovou povinnost, tak přibližně 8 týdnů před vaším odletem do zahraničí vám STS pomůže se získáním podkladůch nutných k udělení studentského víza do dané země.

       9.  Zabookujete si letenku přímo do místa, kde vás bude čekat vaše hostitelská rodina. Je nezbytné přiletět na nejblizší možné letiště dle zaslaného Airport kódu minimálně týden před začátkem školního roku. Na svém klientském účtu vyplníte informace o vašem odletu.

Upozornění:

  • Školní rok může začínat v jiný termín než jak je tomu v ČR.
  • Náklady spojené s letem a cestou k hostitelské rodině včetně stravy, taxi služeb a přenocování hradí student.
  • Odlet ze zahraničí do ČR je třeba zarezervovat na termín ne více jak 7-10 dnů od data ukončení školního roku. Výjimku tvoří situace, kdy student následně cestuje v doprovodu svých nebo hostitelských rodičů. Studenti mohou cestovat po ukončení školního roku i bez doprovodu rodičů, nicméně nebude se na ně již vztahovat zdravotní pojištění sjednané STS a nebudou nadále zaštítěni ze strany STS jako účastníci programu.

     10. Odlétáte do zahraničí

     11. Setkáváte se svou hostitelskou rodinou a případně i s místním zástupcem STS (STS Area Representative). Od místního zástupce STS obdržíte Identifikační kartu studenta.

    12. Po příletu bude STS Area Representative pořádat In-country Orientation pro všechny účastníky programu v dané oblasti.

    13. Přejeme vám všem krásný pobyt v zahraničí!!!

 

 

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů