Financování jazykových kurzů v zahraničí z grantů (Archivováno)

Stránka byla archivována. Informace na této stránce nejsou nadále aktuální. Můžete se zúčastnit programů, které jsou uvedeny v hlavním menu a nebo nás kontaktovat ohledně dostupnosti programu.

Logo programu Comenius

Tento program slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a umožňuje tedy učitelům cizích jazyků akreditovaných zařízeních MŠMT, učitelům po mateřské dovolené, nezaměstnaným či rekvalifikovaným účast na jazykovém kurzu za účelem prohloubení znalostí a osvojení si nových metodik učení při financování vybraného jazykového kurzu z fondů EU. Podporovány jsou všechny typy jazyků a veškeré destinace v rámci EU. V programu Comenius se můžete vydat na všeobecné (odborní) kurzy, jazykově-metodologické kurzy a na čistě jazykové kurzy.

Dotace z Evropské unie na jazykový kurz

Maximální výše čerpané částky na jazykový kurz z přiděleného grantu je € 1800. Celkovou částku lze čerpat na dopravu do místa, jazykový kurz, ubytování, stravování, dopravu v místě a pojištění. Podle našich propočtů by měla dotace pokrýt programové náklady na dvoutýdenní jazykový kurz ve vybrané destinaci. Úspěšnému žadateli je po podepsání smlouvy před odjezdem poukázána záloha ve výši 80% schváleného grantu. Doplatek do výše skutečných nákladů (max. do výše schváleného grantu) je zaslán po absolvování akce na základě předložené závěrečné zprávy.

Poplatky

Naše společnost si neúčtuje žádné zprostředkovatelské poplatky. Naopak nabízíme odměnu 1000,-Kč za zprostředkování tohoto programu dalším případným zájemcům o účast v programu.

Typy vzdělávacích akcí

  • Vzdělávací kurz trvající alespoň 5 plných pracovních dnů.
  • Stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné instituci (např. NGO – nevládní organizace).
  • Účast na Evropské konferenci nebo semináři organizované centralizovanými projekty Comenius, Národními agenturami nebo evropskými asociacemi, které působí v oblasti školního vzdělávání.

Termíny podání žádostí

Uzávěrka přihlášek je 30.4.2013 pro akce, které se konají od 1.9.2013 do 30.4.2014.

Uzávěrka přihlášek je 17.9.2013 pro akce, které se konají od 1.1.2014 do 30.4.2014.

Více informací naleznete na webových stránkách programu. Kurz, na který Vám získáme dotaci, si můžete vybrat v databázi kurzů.

Vzdělávání dospělých – program Grundtvig

Program Grundtvig patří mezi programy celoživotního vzdělávání, konference a asistenské pobyty zaměřené na vzdělávání a profesní rozvoj osob působících ve vzdělávání dospělých, projekty partnerství, vzdělávací worshopy pro dospělé účasrníky vzdělávání ze zahraničí, dobrovolnické projekty, přípravné návštěvy umožňující pracovníkům institucí účastnit se kontaktního semináře nebo pracovního setkání s potenciálními partnery projektu. Více informací o programu naleznete na stránkách NAEP.

Dostávejte nejlepší kurzy na svoji zeď

Více informací

Podrobné informace o programu naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Úplně nejlepší ovšem bude, pokud si s námi domluvíte schůzku přes e-mail premysl.piskac@czech-us.cz či telefonicky na 776 367 840.

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Napište Nám


Kliknutím na tlačítko odeslat beru na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů