(Po-Pá: 9-15)

AKCIE – je cenný papír představující podíl na obchodní společnosti, v tomto případě akciové společnosti, vlastník akcie (akcionář) tak vlastní odpovídající podíl v akciové společnosti. Umožní
ti „kontrolovat“ část dané společnosti. Ať už jde o rozhodování o fungování společnosti, nárok na odměnu (nárok na podíl ze zisku společnosti – dividenda) nebo nárok na část majetku v případě
krachu společnosti. Akcie se obchodují na burzách.

BANKOMAT (neboli ATM – zkratka ATM pochází z angličtiny a znamená automatic teller machine) známe každý. Nicméně klasické bankomaty (pouze výběr hotovosti) se dost liší od těch
specializovaných. Příklad toho, co umí takový bankomat od Komerčky:

  • výběr hotovosti
  • vklad hotovosti (v označených vkladových bankomatech)
  • dobití mobilního telefonu
  • zaplacení faktury mobilnímu operátorovi
  • informace o zůstatku na účtu
  • změna PINu ke kartě

BĚŽNÝ ÚČET je základní typ bankovního účtu. Na běžný účet se obyčejně navazují všechny možné platební transakce, které banka nabízí (úhrady v korunách a v cizí měně, kontokorent, SIPO, svolení k inkasu, internetové bankovnictví…).

Víš o tom, že…
… za vedení běžného účtu pro studenty se v KB nic neplatí? Výběry hotovosti ze všech KB bankomatů a 1 výběr hotovosti v zahraničí měsíčně máš také zdarma a zůstatek na účtu můžeš snadno a bezpečně kontrolovat i z aplikace v mobilu.

BLOKACE (NEBOLI STOPLISTACE) KARTY – trvalé zablokování platební karty klienta na jeho žádost. Provádí se v případě krádeže nebo její ztráty, aby se zabránilo neautorizovaným/podvodným výběrům nebo platbám. O blokaci můžeš zažádat většinou na zákaznické lince, případně na pobočce banky. Jedná
se o okamžitou a trvalou blokaci.

BONITA – ve finančnictví označuje schopnost klienta splácet úvěr.

DEBETNÍ KARTA – je karta poskytnutá k tvému účtu (např. osobnímu nebo podnikatelskému) a při jejím používání operuješ s prostředky, které jsou na daném účtu k dispozici. Debetní kartou můžeš nakupovat v obchodech i na internetu v ČR i v zahraničí, zároveň ti umožňuje vybírat hotovost z bankomatů. K debetní kartě se pak může vázat řada dalších služeb, například cestovní pojištění nebo asistenční služby.

DEVALVACE – řízené znehodnocení domácí měny vůči zahraničním měnám.

DEVIZOVÝ ÚČET – účet vedený v cizí měně.

DEVIZY – bezhotovostní forma zahraničních měn.

DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK – peníze, které má klient na účtu v daný okamžik k dispozici. Může být navýšen například o částku kontokorentu, nebo snížen například o částku blokovanou v důsledku výběru/placení platební kartou či o prostředky blokované v rámci exekuce.

DIVERZIFIKACE – rozložení jednotlivých investic do několika různých investičních strategií, měn, systémů, podniků, akcií, atd. s cílem snížit riziko. Diverzifikované investiční portfolio vykazuje obvykle vyšší výnosnost díky snížené pravděpodobnosti, že všem investičním titulům se přestane dařit v stejný moment.

DLUHOPIS – cenný papír, se kterým je spojeno právo na splacení dlužné částky, případně právo na vyplacení výnosů či práva další. Pro vydavatele (emitenta) dluhopisu je emise dluhopisů další možností financování vedle například bankovního úvěru.

EMISE – vydání cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.).

EXEKUCE – nedobrovolné, vynucené splacení dluhu vůči věřiteli z majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či bankovního účtu, zabavení majetku apod.).

HYPOTÉKA – úvěr poskytnutý spotřebiteli na koupi nemovitosti, výstavbu, přestavbu, rekonstrukci nebo úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

IČO – identifikační číslo osoby je unikátní osmimístné číslo, které slouží k jednoznačnému určení podnikatele.

KONTOKORENTNÍ ÚČET (někdy označován také jako „povolený debet“ nebo jenom „kontokorent“) – ti umožňuje krátkodobě (např. 6 měsíců) přečerpat zůstatek na účtu a jít tzv. „do mínusu“. V podstatě to funguje jako taková záloha, když přijdou neočekávané výdaje a potřebuješ něco narychlo zaplatit nebo
si vybrat hotovost.

Víš o tom, že…
… zřízení kontokorentu je u KB zdarma? Je jenom na tobě, jestli se rozhodneš ho využít. Do 5 000 Kč je pro studenty bez úroků, bance tak neplatíš nic navíc. A máš celý rok na to, abys přečerpanou částku na účtu dorovnal.

KREDITNÍ KARTA – je spojená s formou revolvingového úvěru, kombinuje výhody platební karty spolu s neúčelovým úvěrem (=není potřeba uvádět, na co budou půjčené peníze použity). Oproti debetní kartě si bereš úvěr, a tedy využíváš peníze banky, které můžeš opakovaně čerpat až do výše stanoveného
limitu a které následně splácíš. Výhodou kreditní karty je, že pokud uhradíš celý vyčerpaný úvěr do sjednaného data, můžeš využít „bezúročné období“, a neplatit z dané částky žádné úroky. Při splácení v tomto časovém rámci si tedy půjčuješ peníze od banky zadarmo.

P.A. – Per annum znamená latinsky „ročně.“ V případě uvedení ve spojení s úrokovou sazbou se tedy jedná o roční úrokovou sazbu. S touto zkratkou se setkáš typicky třeba u spořicího účtu nebo u úvěru.

PHISHING – je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje. K tomu používají podvodné maily, které vzhledem vypadají jako oficiální zprávy z tvojí banky a budou se tě snažit přimět ke kliknutí na odkaz a následnému vyplnění
tvých přihlašovacích nebo rovnou platebních údajů. Proto buďte maximálně obezřetní, kde své důvěrné údaje vyplňujete! V případě pochyb není nic jednoduššího, než zajít na pobočku banky nebo zavolat na infolinku.

PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ ÚHRADA – jedná se o platbu, která z běžného účtu odejde na základě příkazu plátce nebo na něj naopak přijde. Pokud jde o platbu v EUR v rámci SEPA prostoru, takové platby se označují zkratkou SEPA (= Single Euro Payments Area).

RUČITEL – osoba, která se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud jej nebude splácet dlužník. Proto je důležité být obezřetný před podpisem jakéhokoliv ručitelského závazku.

RPSN (zkratka pro „Roční Procentní Sazba Nákladů“) – číslo, které efektivně umožňuje mezi sebou porovnat různé úvěry a zjistit tak jejich výhodnost. Vyjadřuje procentuální podíl celkových nákladů z úvěru, které musíš zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

SKIMMING – podvodné jednání, při kterém pachatelé zkopírují údaje z platební karty bez vědomí držitele karty. Tyto údaje následně nahrají na novou padělanou kartu. Skimmovací zařízení se může vyskytnout na bankomatu, platebních terminálech v obchodech a podobně. Vždy je potřeba si bankomat, nebo terminál před použitím prohlédnout a v případě pochybností jej raději nepoužít!

STAVEBNÍ SPOŘENÍ – jedna z forem spoření, která umožňuje široké veřejnosti spořit a zároveň řešit zajištění financování bydlení.

Víš o tom, že…
… se stavebním spoření můžeš získat od státu ročně až 2000 Kč?

TERMÍNOVANÝ VKLAD – možnost více zhodnotit své peníze (vyšším úrokem než na běžném účtu), ovšem s povinností, že klient své peníze nebude po předem stanovenou dobu vybírat.

TRVALÝ PŘÍKAZ – používá se pro opakující platby za stále stejných podmínek – tedy na stejný účet příjemce, ve stejné částce a v pevném termínu.

VALUTY – peníze zahraničních měn v hotovosti (bankovky i mince).

Kategorie: Magazín

Zaujal Vás program? Registrovat se do programu

Čtěte dále

Studium na Smaragdovém ostrově

Studium ve Velké Británii bylo zásadně ovlivněno Brexitem. Dříve snadno dostupné a výhodné britské vládní půjčky už jsou minulostí a tamní studium se tak bohužel stalo pro většinu studentů téměř nedosažitelné. Naštěstí ale existuje zajímavá alternativa, která nemá tak daleko od Spojeného království. Studium v Irsku. Více

Kam vyrazit, než nám znovu otevřou kulturáky

Jaro začíná pomalu vystrkovat růžky a konečně přichází naděje. Zima už snad definitivně skončila a je načase zase začít žít. A jak jinak začít žít než kulturou? Dneska vám přinášíme tipy na to, co podniknout, když už vás nebaví sedět doma. Více

Studium v Anglii za stávajících podmínek financování je pro letošní maturanty přeci jen dostupné

V listopadu jsme vás informovali o možnosti rychlého předvánoční výletu, abyste v Anglii mohli studovat za stejných podmínek i po skončení přechodného období. Jak se ale ukazuje, naděje svítá i pro letošní maturanty, kteří dobrodružnou výpravu před koncem roku nestihli. Tentokrát už ale opravdu úplně naposledy. Více

Na cestu kolem světa alespoň na filmovém plátně

Taky už se nemůžete dočkat, až si sbalíte krosnu, nasadíte pohorky a vyrazíte někam hodně daleko? Cestování teď musí chybět úplně každému, i těm, co byli v životě nejdál na Mácháči. Nám už se po něm stýská. A tak vás dneska vezmeme na cesty alespoň na filmovém plátně. Více

Chcete zasílat články
z našeho Blogu?

Kliknutím na tlačítko odeslat beru na
vědomí nezbytné zpracování osobních údajů.

© 2003-2023, Czech-us, v.o.s., Czech-us Work and Travel, s. r. o., Czech-us Studium v zahraničí, s.r.o., Czech-us Práce v zahraničí, s.r.o., info@czech-us.cz