Ceník

Ceník programu Czech-Us Plavčík

Účastnický poplatek CZECH-US

Výše poplatku se odvíjí od data úhrady účastnického poplatku. Při brzké registraci je možné ušetřit více než 3000 Kč.

Poplatek zahrnuje

 • registraci do programu Work and Travel USA,
 • asistenci při vyřízení formuláře DS-2019,
 • bankovní poplatky při převodech do USA
 • zajištění platného formuláře Job Offer,
 • odeslání programové přihlášky do USA,
 • předodletovou orientaci,
 • asistenci při vyřízení víz na US ambasádě,
 • asistenční službu během pobytu v USA.
Registrace Výše poplatku
do 30.11.2014 3500 Kč
od 1.12.2014 do 31.3.2015 4000 Kč

Poplatek vízovému partnerovi

Poplatek vízovému partnerovi za poskytnutí podkladů pro žádost o víza.

Poplatek zahrnuje

 • vyřízení formuláře DS-2019 vízovým partnerem,
 • zdravotní a úrazové POJIŠTĚNÍ po dobu platnosti DS-2019
 • virtuální orientace před odletem do USA,
 • nonstop asistenční službu vízového partnera po dobu pobytu.
Vízový sponsor Výše poplatku
CCI Greenheart 450 USD
GeoVisions (zaměstnavatel APS) 500 USD

SEVIS fee

Student and Exchange Visitor Information System (= SEVIS) je databáze umožňující americké straně získávat přesné informace o zahraničních občanech v USA.
Výše poplatku: 35 USD

Poplatek ambasádě

Poplatek americké ambasádě za poskytnutí víz.
Výše poplatku: 160 USD

Kurz plavčíka, pool operatora, CPR opáčko

Pro vykonávání práce plavčíka v USA je nezbytný platný Lifeguarding, First Aid a CPR/AED certifikát. Tento certifikát je platný 2 roky. Zaměstnavatelé ovšem vyžadují každoroční přeškolení CPR/AED technik. Certifikát musí být platný po celou dobu vykonávání práce plavčíka.

Někteří zaměstnavatelé vyžadují plavčíky se znalostí bazénové chemie. Zdarma nabízíme našim účastníkům, kteří budou pracovat u těchto zaměstnavatelů, kurz pool operator. Licenci získáte po příletu do USA často po absolvování testu – podmínky se liší podle lokality a požadavků konkrétního zaměstnavatele.

Prvoúčastníci Czech-us a druhoúčastníci od jiné školící agentury

Registrace Výše poplatku
do 31.10.2014 8000 Kč
od 1.11.2014 do 31.12.2014 8500 Kč
od 1.1.2015 do 14.5.2015 9000 Kč

Druhoúčastníci Czech-us s platným CPR/AED certifikátem minimálně do 8.září 2015

Registrace Výše poplatku
do 30.11.2014 2500 Kč
od 1.12.2014 do 1.5.2015 3500 Kč

Druhoúčastníci Czech-us s prošlým certifikátem

Registrace Výše poplatku
do 31.12.2014 7500 Kč
od 1.1.2015 do 14.5.2015 8000 Kč

Zdravotní a úrazové pojištění

Zdravotní pojištění je povinné pro účast v programu Work and Travel USA a pro tuto letní sezonu je již zahrnuto v poplatku vízovému partnerovi.
Informace o pojištění včetně kartičky pojištěnce naleznete ve vaší CCI aplikaci.Více o pojištění zahrnutém v poplatku vízovému partnerovi CCI a podrobný popis pojistých podmínek.


Letenka

Rezervace letenky


Informace ohledně doporučeného pořadí placení poplatků naleznete v záložce Krok za krokem.

Pojištění stornovacích poplatků

Zdravotní obtíže Vám mohou velmi znepříjemnit chystaný pobyt v zahraničí. Z tohoto důvodu je velmi užitečné uzavřít pojištění pro případ storna z důvodu zdravotních problémů. Pojištění lze uzavřít na jakoukoliv fakturu, kterou Vám vystavíme, a to včetně účastnického poplatku, poplatku vízovému partnerovi či letenky.

 • Cena pojištění je 2,5 % z ceny služby.
 • Limit pojistného plnění není stanoven (je možné si pojistit fakturu za 2000 Kč i jazykový kurz za 100.000 Kč).
 • Vaše spoluúčast v případě pojistné události je 20 % z ceny služby.

Pojištění je uzavíráno ve spolupráci s pojišťovnou Allianz a řídí se těmito všeobecnými pojistnými podmínkami. V případě zájmu o pojištění storna kontaktujte svého koordinátora.