Dánský vzdělávací systém

Dánsko je jednou z mála zemí, která se rozhodla následovat poselství Jana Ámose Komenského – škola hrou. Díky tomu má dánský vzdělávací systém určitá specifika, z nichž nejpodstatnější jsou:

  • možnost kombinace jednotlivých oborů a programů podle Vašich představ a očekávání
  • studium je velice interaktivní, kombinuje nejmodernější vzdělávací metody a techniky za účasti špičkových profesorů
  • ojedinělý přístup ze strany učitelů – učitelé jsou velice přátelští a každý student má svého koordinátora
  • výuka využívá moderních informačních technologií
  • jednotný kreditový systém ECTS – body získané v Dánsku Vám mohou uznat univerzity z celé EU
  • práce na projektech v malých skupinkách
  • možnost výměnného studijního programu, naprostá většina oborů umožňuje odbornou pracovní stáž

Stupně univerzitního studia v Dánsku

Dánský vzdělávací systém

Systém univerzitního vzdělání v Dánsku je vysoce propracovaný, je rozdělen do 3 úrovní:

AP Degree (Academy Profession level) je 2 roční studium, které se skládá ze 4 semestrů. Po ukončení programu obdrží absolvent certifikát z daného oboru. Následně může pokračovat a přihlásit se na bakalářské studium, které trvá 1 a půl roku.

TOP-UP Bachelor Degree je 1,5 roční program, který je pokračováním AP studia nebo studia v podobném oboru. Po ukončení student získává prestižní mezinárodní titul, po kterém může pokračovat v magisterském studiu.

Bachelor Degree – některé univerzity v Dánsku nabízejí studium bakalářského stupně v jednom cyklu. Jeho délka je obvykle nastavena na 3,5 roku.

Master Degree – magisterské studium v Dánsku je považováno za velmi prestižní a obtížné. Absolventi magisterského studia v Dánsku jsou odborníky ve svém oboru, kteří jistě naleznou místo na velmi zajímavých pozicích.

Navštivte nás nový interaktivní web www.studujvdansku.cz.

Studujvdansku.cz

Líbí se Vám program? Můžete se nezávazně registrovat do programu

Kontaktujte koordinátora programu:

Získejte novinky o studiu a práci v zahraničí na e-mail