Active Language Learning, Dublin — Jiří Vacek, červenec 2013

Děkujeme panu Vackovi za poskytnutí videa.

Comments

comments

Získejte novinky o studiu a práci v zahraničí na e-mail